اخبار و رویداد ها - آرشیو

عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرداری شهرستان خرمشهر

عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرداری شهرستان خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرداری خرمشهر با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای گسترش همکاری‌های پژوهشی، فناوری، مطالعاتی، مشاوره‌ای و ارتقای توانمندی‌های اجرایی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب