دانشگاه های کشور

عنوان واحدنوعآدرس سایتتلفن خانهنشانی
 
دانشگاه اراکدانشگاهhttp://www.araku.ac.ir۰۸۶-۳۲۷۷۷۴۰۰-۴اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: ۸۷۹
دانشگاه اردکاندانشگاهhttp://www.ardakan.ac.ir۰۳۵-۳۲۲۴۸۱۷۴اردکان - بلوارآیت ا... خاتمی (ره)- کدپستی ۹۵۴۹۱-۸۹۵۱۸ - ص پ ۱۸۴
دانشگاه ارومیهدانشگاهhttp://www.urmia.ac.ir۰۴۴-۳۲۷۵۲۸۴۴-۶-۳۲۷۵۲۷۴۰-۴ارومیه- کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه (جاده سرو ) پردیس نازلو - صندوق پستی: ۱۶۵ کدپستی:۵۷۵۶۱۵۱۸۱۸
دانشگاه اصفهاندانشگاهhttp://www.ui.ac.ir۰۳۱-۳۷۹۳۲۱۲۸-۳۷۹۳۲۶۴۰اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خیابان دانشگاه – کدپستی: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاهhttp://www.alzahra.ac.ir۸۸۰۴۴۰۵۱-۸تهران – بالاترازمیدان شیخ بهایی- خ ده ونک - دانشگاه الزهرا(س)- کدپستی:۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
دانشگاه ایلامدانشگاهhttp://www.ilam.ac.ir۷- ۲۲۳۴۸۵۰ -۰۸۴۱ایلام – خیابان پژوهش – صندوق پستی: ۵۱۶-۶۹۳۱۵
دانشگاه بجنورددانشگاهhttp://www.ub.ac.ir۱۳-۳۲۲۸۴۶۱۰- ۰۵۸بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - صندوق پستی: ۱۳۳۹
دانشگاه بزرگمهر قائناتدانشگاهhttp://www.buqaen.ac.ir۰۵۶-۳۲۵۲۱۱۸۱-۳خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خ امام(ره)- میدان شیرازی- انتهای خ ابولمفاخر کدپستی:۹۷۶۱۹۸۶۸۴۴
دانشگاه بنابدانشگاهhttps://www.ubonab.ac.ir۰۴۱-۳۷۷۴۵۰۰۰آذربایجان شرقی – بناب – بزرگراه ولایت – جنب پلیس راه – کدپستی : ۵۵۵۱۷۶۱۱۶۷
دانشگاه بوعلی سینادانشگاهhttp://www.basu.ac.ir۰۸۱-۳۸۳۸۱۵۲۰-۳۰-۳۸۳۸۱۶۰۱-۱۰همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی :۴۱۶۱-۶۵۱۷۴
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.