اخبار

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد
رئیس جمهور در آئین بازگشایی دانشگاه‌ها؛

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد

دکتر سید ابراهیم رئیسی در آئین بازگشایی رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور گفت: ما در کشور نیازمند تحول هستیم و این تحول حتما باید بر پایه علم و دانشگاه باشد.

ادامه مطلب