اخبار

بازدید سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود

بازدید سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود جدید

همزمان با اولین روز ثبت‌نام حضوری از دانشجویان جدیدالورود، دکتر امیر اشتری لرکی سرپرست دانشگاه در محل ثبت‌نام حاضر و از چگونگی مراحل ثبت‌نام دانشجویان بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب
انتشار کتاب « بافت شناسی ماهیان خلیج فارس» توسط سرکار خانم دکتر نگین سلامات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

انتشار کتاب « بافت شناسی ماهیان خلیج فارس» توسط سرکار خانم دکتر نگین سلامات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر جدید

کتاب « بافت شناسی ماهیان خلیج فارس » که حاصل فعالیت های علمی–پژوهشی سرکار خانم دکتر نگین سلامات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است، با توجه به اهمیت شناخت ماهیان وآشنایی با محیط زیست این گروه به عنوان مهم¬ترین جانوران آبزی و به منظور فراهم آوردن اطلاعات پایه¬ای مهم برای سایر تحقیقات به ویژه مطالعات آسیب شناسی، منتشر شد.

ادامه مطلب
انتشار کتاب « اکولوژی دریا» توسط جناب آقای دکتر محمد علی سالاری علی آبادی و دکتر احمد سواری، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، و سرکار خانم شبنم ادهمی دانشجوی دوره دکتری تخصصی زیست شناسی دریا

انتشار کتاب « اکولوژی دریا» توسط جناب آقای دکتر محمد علی سالاری علی آبادی و دکتر احمد سواری، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، و سرکار خانم شبنم ادهمی دانشجوی دوره دکتری تخصصی زیست شناسی دریا جدید

در راستای تهیه منابع دانشگاهی متناسب با سرفصل های درس اکولوژی دریا برای رشته های مختلف زیست شناسی دریا، منابع طبیعی، شیلات، علوم کشاورزی و محیط زیست، کتاب « اکولوژی دریا » که حاصل فعالیت های علمی - پژوهشی آقایان دکتر محمد علی سالاری علی آبادی و دکتر احمد سواری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است با همکاری سرکار خانم شبنم ادهمی دانشجوی دوره دکتری تخصصی زیست شناسی دریا، منتشر گردید.

ادامه مطلب
انتشار کتاب « درآمدی بر ادبیات ستایشی (تا پایان قرن هشتم)» توسط جناب آقای دکتر آرش امرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

انتشار کتاب « درآمدی بر ادبیات ستایشی (تا پایان قرن هشتم)» توسط جناب آقای دکتر آرش امرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر جدید

کتاب « درآمدی بر ادبیات ستایشی (تا پایان قرن هشتم)» که حاصل فعالیت های علمی–پژوهشی جناب آقای دکتر آرش امرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است، با هدف جلوگیری از دیدگاه¬های ذوقی و پیش داوری¬هایی که عموماً برگرفته از برداشت¬هایی سطحی و به دور از بررسی¬های علمی هستند، به تجزیه و تحلیل اشعار ستایشی در ادبیات فارسی پرداخته است.

ادامه مطلب
نشست مشترک دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و اداره بنادر و دریانوردی

نشست مشترک دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و اداره بنادر و دریانوردی

با حضور خانم دکتر برآیی رئیس اداره مطالعات و برنامه‌ریزی اداره کل بنادر و دریانوردی شهرستان خرمشهر، نشست مشترکی به منظور بررسی راه های افزایش همکاری های مشترک فی ما بین، روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

ادامه مطلب