میز خدمت الکترونیکی

قابل توجه کاربران و مراجعین محترم

به استناد بند 2 ماده (18) و در اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" به شماره 1127128 مورخ 95/12/28 و به منظور  ارائه خدمات به ­موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت­مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، میزخدمت در قالب میزخدمت الکترونیکی و میزخدمت حضوری در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استقرار یافت.

 

از طریق لینک های زیر می توانید به خدمات الکترونیکی دانشگاه بر حسب نوع کاربری خود، دسترسی پیدا کنید. 

در صورت نیاز به برقراری تماس با واحدهای مختلف دانشگاه، می توانید از دفترچه تلفن دانشگاه استفاده نمایید.

 

 

ارتباط مستقیم با رابط حقوق شهروندی دانشگاه