اخبار و رویداد ها - آرشیو

گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها

گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها

در گزارش های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، اقدامات دانشگاه های جانز هاپکینز آمریکا، آکسفورد انگلستان، اوپسالا سوئد، استانبول ترکیه و همچنین موسسات تحقیقاتی ماکس پلانک و لایبنیتز آلمان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران در زمینه آگاهی بخشی، مقابله و کنترل ویروس کووید ۱۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب