تاریخچه دانشگاه

تاریخچه دانشگاه:

در سال 1355 در جوار بندر خرمشهر دانشکده ای به نام دانشکده علوم دریایی و با هدف تبدیل آن به قطب علمی دریایی کشور و منطقه ، پایه گذاری شد اما این مرکز نوپا اندکی بعد و با شروع جنگ تحمیلی تعطیل گردید در سال 1372 این دانشکده مجدداً حیات علمی خود را با پذیرش تعداد 10 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در دو رشته فیزیک دریا و بیولوژی ماهیان دریا در دانشگاه شهید چمران اهواز از سر گرفت و در سال 1377 و با شروع بازسازی شهرهای آبادان و خرمشهر به این شهر منتقل شد و فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در رشته های زیست دریا ، محیط زیست و شیلات در مقطع کارشناسی گسترش داد و پس از فعالیت ها و تلاشهای شبانه روزی این دانشگاه با توجه به مصوبه 7/ 6 /80 دولت در خصوص باز سازی شهرهای آبادان و خرمشهروتوسعه این دانشگاه ،  از سال 1382 با استقلال از دانشگاه شهید چمران اهواز با نام دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر جهت دستیابی به هدف تبدیل شدن به قطب علمی علوم دریایی در منطقه با توجه به موقعیت مناسب و بهره گیری از امتیازاتی مانند دستیابی آسان به آبهای آزاد و دو رودخانه اروند و بهمنشیر و مجاورت با تالابهای مهمی مانند تالاب شادگان و هورهویزه ، واقع شدن در منطقه آزاد اروند و با داشتن کادری توانا و مجرب فعالیت دو چندانی را آغاز نموده است .با توجه به این‌که دانشگاه در درون منطقه آزاد اروند قرار دارد دانشگاه اقدام به تاسیس یک واحد پردیس خودگردان نموده است.