هیات امنا

صورتجلسه سی امین نشست هیات امنای منطقه جنوب غرب مورخ 22/05/1397

اسامی دانشگاه های عضو هیات امنا :

 1. دانشگاه شهید چمران اهواز
 2. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 3. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 1. دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 2. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 3. دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

ساعت شروع جلسه :          9:00

ساعت پایان جلسه :           11:30    

محل تشکیل جلسه : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه هیات امنا : دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای هیات امنا (حقوقی، حقیقی) و مدعوین:

 1. جناب آقای دکتر منصور غلامی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

 1. جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

 1. جناب آقای دکتر مرتضی مموئی

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 1. جناب آقای دکتر غلامحسین خواجه

رئیس دانشگاه چمران اهواز و دبیر هیات امنا

 1. جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

 1. جناب آقای مهندس فریدون نوری خواه

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

 1. جناب آقای دکتر لطف اله خواجه پور

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 1. جناب آقای دکتر سید عطاء اله سیادت

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 1. جناب آقای دکتر محمدرضا عصاری

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 1. جناب آقای دکتر سید منصور سید نژاد

رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء «ص» بهبهان

 1. جناب آقای دکتر ابراهیم فرشیدی

رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

 1. جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی

عضو هیات امنا

 1. جناب آقای دکتر مسعود صفایی مقدم

عضو هیات امنا

 1. جناب آقای مهندس حمید بورد

عضو هیات امنا

 1. جناب آقای دکتر امید علی شهنی کرمزاده

عضو هیات امنا

 

 


لینک دانلود فایل