اخبار و رویداد ها

مسابقات ورزش های همگانی ویژه دانشجویان (دختر و پسر) به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد

مسابقات ورزش های همگانی ویژه دانشجویان (دختر و پسر) به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد

مسابقات ورزش های همگانی ویژه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه های منطقه ۱۰ سراسر کشور در مجتمع ورزشی شهید کاظمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست رئیس دانشگاه و اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت با مدیرعامل و مسئولین مجتمع صنایع دریایی و کشتی سازی شهید موسوی

نشست رئیس دانشگاه و اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت با مدیرعامل و مسئولین مجتمع صنایع دریایی و کشتی سازی شهید موسوی

در این نشست اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت به بیان یافته های پژوهشی در زمینه مدیریت، جمع آوری و آنالیز داده ها در زمینه های بازاریابی پرداختند.

ادامه مطلب
نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با کارکنان غیر هیات علمی

نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با کارکنان غیر هیات علمی

صبح روز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱سالن شهید چمران دانشکده اقتصاد و مدیریت میزبان نشست صمیمانه اعضای هیات رئیسه دانشگاه با کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بود.

ادامه مطلب
برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور (دختران و پسران) به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حضور رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی در افتتاحیه مراسم ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور (دختران و پسران) به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور (دختران - پسران) از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۲ اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ادامه مطلب