اخبار و رویداد ها

تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان امضاء شد

تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان امضاء شد

تفاهم نامه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان به مدت ۴ سال بسته شد.

ادامه مطلب
عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرداری شهرستان خرمشهر

عقد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرداری شهرستان خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و شهرداری خرمشهر با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای گسترش همکاری‌های پژوهشی، فناوری، مطالعاتی، مشاوره‌ای و ارتقای توانمندی‌های اجرایی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب