اطلاعیه نحوه تنظیم سند تعهدنامه محضری و ارسال آن جهت دریافت وام های دانشجویی

۱۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۳ کد : ۷۷۳ اطــلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۵۶۵

بسمه تعالی

­­­­­­­­نظر به ابلاغ آیین نامه جدید  ، سند تعهدنامه محضری و اعلام شرایط ضامنین واجد شرایط جهت دریافت وام های دانشجویی، مقتضی است آن دسته از دانشجویانی که برای اولین بار قصد دریافت تسهیلات از صندوق رفاه دانشجویی را دارند طبق فرم و شرایط مندرج در پیوست، نسبت به تنظیم سند تعهد مذکور در دفترخانه اسناد رسمی و تهیه سایر مدارک ضامن اقدام نموده و اصل آنها را به آدرس پستی زیر ارسال نمایند.

  • لازم است سند تعهدنامه دانشجویی مطابق با فرمت اعلام شده از سوی صندوق تنظیم و به ثبت برسد. بدیهی است در صورت عدم مطابقت سند تعهد ارائه شده با مفاد سند پیوست، می بایست سند تعهد مجدد تنظیم گردد.

  • دانشجویانی که قبل از شهریور سال جاری نسبت به ارائه سند تعهد محضری و معرفی ضامن اقدام نموده اند، نیاز به ارائه سند جدید ندارند.

معاونت دانشجویی فرهنگی

اداره رفاه دانشجویی

12/08/99

آدرس : خوزستان، خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی. اداره رفاه دانشجویی کد پستی 6419943175 صندوق پستی669-  شماره تماس 061535350003

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت وام فایل های زیر را دانلود نمایید.

 آشنایی با فرایند پرداخت وام های دانشجویی

 شرایط ضمانت وام های دانشجویی

 فرم سند تعهد جدید جهت دریافت وام دانشجویی

فرم وام ضروری - رویداد موارد خاص

فرم گواهی کسر از حقوق تا سقف 300 میلیون ریال

فرم گواهی کسر از حقوق تا سقف 600 میلیون ریال


( ۴۵ )

نظر شما :