دومین جلسه کار گروه فنی و حرفه ای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر باحضور مدیر آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان برگزار شد.

۰۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۲ کد : ۵۱۲ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۴۴۱
دومین جلسه کارگروه فنی و حرفه ای و دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور آقای مهندس سواعدی رییس محترم سازمان فنی و حرفه ای استان خوزستان و آقایان مهندس شبر و کعب عمیر مدیران فنی و حرفه ای شهرهای خرمشهر و آبادان برگزار گردید. در ابتدا این جلسه دکتر زراء نژاد رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و ابراز خرسندی و قدردانی از همکاریهای سازمان فنی و حرفه ای با دانشگاه داشته اند در سخنانی به لزوم تداوم همکاریها و ارتباط مؤثر سه بخش دانشگاه، فنی و حرفه ای و صنعت اشاره نموده و همچنین به ساماندهی استفاده از امکانات تأکید نمودند. در ادامه مدیر آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان در خصوص اهمیت مهارت در آموزه های دینی و تأکیدات مقام معظم رهبری به عنوان یک تکلیف انسانی در توسعه مهارت آموزی اشاره نمود و به تبیین پیاده سازی مدل مهارت آموزی خاص مطابق با مأموریت تخصصی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر پرداختند. مهندس سواعدی ضمن اعلام همکاری فنی و حرفه ای استان و امکان استفاده بیشتر از امکانات مراکز فنی و حرفه ای خرمشهر و آبادان برای دانشگاه، مدل محصول محور و خدمت محوری را به عنوان طرح ویژه برای گردآوری ایده ها و اجرای استارت آپ ها، سوق دادن دانشجویان به سمتی که صنعت نیاز دارد تا تولید محصولات دانش بنیان در نهایت تجاری سازی محصولات میسر شده و دراین راستا تسهیلات و امکانات در اختیار دانشگاه قرار گیرد. در پایان جلسه مقرر گردید با همکاری دانشگاه و سازمان فنی و حرفه ای، دپارتمان تخصصی مهارتهای دریا و ساحل طراحی شده و سمت و سوی تربیت نیروهای متخصصی مهارت محور و تولید محصولات دانش بنیان مشخص شود. علاوه بر آن در خصوص طراحی و ایجاد شبکه تولید و توزیع منابع انسانی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دومین جلسه کار گروه فنی و حرفه ای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر باحضور مدیر آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان برگزار شد.

در ابتدا این جلسه دکتر زراء نژاد رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و ابراز خرسندی و قدردانی از همکاریهای سازمان فنی و حرفه ای با دانشگاه داشته اند در سخنانی به لزوم تداوم همکاریها و ارتباط مؤثر سه بخش دانشگاه، فنی و حرفه ای و صنعت اشاره نموده و همچنین به ساماندهی استفاده از امکانات تأکید نمودند.

در ادامه مدیر آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان در خصوص اهمیت مهارت در آموزه های دینی و تأکیدات مقام معظم رهبری به عنوان یک تکلیف انسانی در توسعه مهارت آموزی اشاره نمود و به تبیین پیاده سازی مدل مهارت آموزی خاص مطابق با مأموریت تخصصی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر پرداختند.

مهندس سواعدی ضمن اعلام همکاری فنی و حرفه ای استان و امکان استفاده بیشتر از امکانات مراکز فنی و حرفه ای خرمشهر و آبادان برای دانشگاه، مدل محصول محور و خدمت محوری را به عنوان طرح ویژه برای گردآوری ایده ها و اجرای استارت آپ ها، سوق دادن دانشجویان به سمتی که صنعت نیاز دارد تا تولید محصولات دانش بنیان در نهایت تجاری سازی محصولات میسر شده و دراین راستا تسهیلات و امکانات در اختیار دانشگاه قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر گردید با همکاری دانشگاه و سازمان فنی و حرفه ای، دپارتمان تخصصی مهارتهای دریا و ساحل طراحی شده و سمت و سوی تربیت نیروهای متخصصی مهارت محور و تولید محصولات دانش بنیان مشخص شود. علاوه بر آن در خصوص طراحی و ایجاد شبکه تولید و توزیع منابع انسانی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


( ۱ )

نظر شما :