تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۰۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴ کد : ۱۷ اطــلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۹۷

        

کاربر

از

تا

ثبت نام و انتخاب واحد

ورودی ۹۵ و ۹۴ و ماقبل

شنبه ۰۸/۱۰/۹۷

ورودی ۹۶ و ۹۷

یکشنبه ۰۹/۱۰/۹۷

کلیه ورودی ها

دو شنبه ۱۰/۱۰/۹۷

حذف و اضافه

ورودی۹۴، ۹۳ و ما قبل

شنبه ۱۳/۱۱/۹۷

ورودی ۹۵ و ۹۶و۹۷

یکشنبه  14/11/97

کل ورودی ها

دوشنبه ۱۵/۱۱/۹۷

تشکیل کلاسها

 

شنبه ۱۳/۱۱/۹۷

یکشنبه ۱۳/۰۳/۹۸

تقاضای انتقالی و میهمانی

کلیه دانشجویان

دوشنبه ۰۲/۰۲/۹۸

سه شنبه ۳۱/۲/۹۸

مهلت حذف تکدرس

کلیه دانشجویان

 

چهارشنبه ۰۱/۰۳/۹۸

ارزشیابی اساتید

کلیه دانشجویان

یکشنبه ۱۵/۰۲/۹۸

شنبه ۱۱/۰۳/۹۸

امتحانات پایان ترم

 

شنبه ۱۸/۰۳/۹۸

دوشنبه ۳/۰۴/۹۸

ثبت نمرات در سیستم سما

کلیه اساتید

شنبه ۱۸/۰۳/۹۸

چهار شنبه ۰۵/۰۴/۹۸

اعتراض دانشجو به نمره

کلیه دانشجویان

زمان ثبت نمره توسط استاد

شنبه ۰۸/۰۴/۹۸

تجدید نظر و ثبت نهایی نمرات

کلیه اساتید

 

یک شنبه ۰۹/۰۴/۹۸

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

 

 

یکشنبه ۳۱/۶/۹۸

 

* قابل توجه کلیه دانشجویان: عدم انتخاب واحد طبق برنامه زمانبندی، به منزله قطع ارتباط آنها با دانشگاه بوده و بر اساس آیین نامه آموزشی، انصراف تلقی می­گردد.

** روزهای دوشنبه ۲۰/۳/۹۸ و دوشنبه ۲۷/۳/۹۸ در بازه امتحانات مختص امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی می باشد.

مدیریت آموزش و برنامه ریزی دانشگاه

 


نظر شما :