تمدید تاریخ سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه‌ با جامعه و صنعت

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۶ کد : ۱۳۲۴ اطــلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۷۲
"سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت" تا تاریخ ۱۱ دی ماه تمدید و در دیماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی این رویداد عبارتنداز:


1. ایدههای خلاقانه در توسعه همکاریها
2. اثربخشی و مسؤلیت اجتماعی
3. ماموریتهای استانی و منطقهای
4. همکاریهای بینالمللی کاربردی
5. مراکز تحقیق و توسعه مشترک
6. فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت
7. پایانامههای تقاضامحور


جزئیات رویداد با مراجعه به سایت https://industry.msrt.ir/fa/page/2069


نظر شما :