اطلاعیه (تمدید سنوات معافیت تحصیلی)

۱۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۴ کد : ۱۱۹۹ اطــلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۹۸
دانشجویان محترم (آقا) ورودی ۱۳۹۵ که تا پایان نیمسال دوم ۱۳۹۹ (۳۱/۰۶/۱۴۰۰) فارغ التحصیل نمی شوند

دانشجویان محترم (آقا) ورودی 1395 که تا پایان نیمسال دوم 1399 (1400/06/31) فارغ التحصیل نمی شوند برای تمدید سنوات ترم 11 در سامانه سجاد ثبت نام نموده و جهت دریافت تمدید معافیت تحصیلی حوزه نظام وظیفه ، حداکثر تا تاریخ 1400/08/05به خانم مهدوی در اداره آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم دریافت تمدید معافیت تحصیلی تا تاریخ ذکر شده از ادامه تحصیل محروم می گردند.

                                                                       مدیریت اداره آموزش کل دانشگاه


( ۴ )

نظر شما :