تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان امضاء شد

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۷ کد : ۱۰۰۵ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۵۶۰
تفاهم نامه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان به مدت ۴ سال بسته شد.
تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان امضاء شد

تفاهم نامه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی بین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و فوریتهای پزشکی آبادان به مدت ۴ سال بسته شد.
هدف از این تفاهم نامه خدمات رسانی سریع و آسان به اساتید، کارکنان و دانشجویان، افزایش سطح دسترسی، برقراری وارائه خدمات فوریتهای پزشکی طبق استانداردهای سازمان اورژانس کشور و انتقال بیماران و مصدومین به نزدیکترین مرکز درمانی مطابق با دستورالعمل های سازمان اورژانس کشور می باشد. همچنین یکی از اهداف دانشگاه در سال های پیش رو ایجاد و راه اندازی درمانگاه برای دانشگاه می باشد.


( ۴ )

نظر شما :