۱۱۸ دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶۱ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیشماره مستقیم
1آقای دکتر منصور زراء نژادریاست دانشگاه061-53533321
2آقای دکتر سید ناصر سعیدیمشاور ریاست دانشگاه
3خانم سحر دهداریﻣﺴﺌول دفتر ریاست061-53533321
4آقای علی گله دارنژادکارشناس مسئول روابط عمومی2003061-53533321
5خانم مرجان احمد زادهدبیرخانه کل2005
6آقای اسمعیل قدمگاهیکارشناس روابط عمومی2003061-53533321
7آقای دکتر سهیل سعیدیانمدیریت روابط بین الملل
8آقای دکتر بابک دوست شناسمدیریت گروه نظارت و ارزیابی2007
9خانم الهام وزیریکارشناس گروه نظارت و ارزیابی2007
10مهندس مسیح مرمدیریت برنامه و بودجه2009061-53536541