مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن ( DOI DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) شد

۰۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۴ دستاوردها
تعداد بازدید:۱۴۳۳
(DOI) Digital Object Identifier یا شناسه دیجیتال اسناد یک شناسه بین‌المللی برای مقالات و محتواهای دیجیتالی است که نقش مهمی در استانداردسازی نشریات
مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن ( DOI DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) شد

(DOI) Digital Object Identifier یا شناسه دیجیتال اسناد یک شناسه بین‌المللی برای مقالات و محتواهای دیجیتالی است که نقش مهمی در استانداردسازی نشریات