تماس با دفتر نهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دفتر نهاد مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره نمابر

ایمیل

1

حجت الاسلام و المسلمین حزبه زاده

مسئول دفتر نهاد

 

061-53533100

 

 

2

آقای هاشم نوریان

مدیر اجرایی دفتر

 

061-53533100

 

 

3

آقای سید یعقوب بحرانی

سرباز امریه

 

061-53533100

2515

 

4

خانم زهرا شیخی پور

کارشناس فرهنگی

 

061-53533100

2516