تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۵ تیر ۱۳۹۹
تاریخ پایان برگزاری : ۰۱ مهر ۱۳۹۹
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - سال تحصیلی 99-1398

* قابل توجه کلیه دانشجویان: عدم انتخاب واحد طبق برنامه زمانبندی، به منزله قطع ارتباط آنها با دانشگاه بوده و بر اساس آیین نامه آموزشی، انصراف تلقی می­گردد.

** روزهای دوشنبه 17/10/98 و سه شنبه 24/10/98 در بازه امتحانات مختص امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی می باشد.  

 

مدیریت آموزش و برنامه ریزی دانشگاه