درباره دانشکده

دانشکده منابع طبیعی دریا


پایه گذاری این دانشکده در سال1378 و با جذب دانشجو در دو رشته مهندسی منابع طبیعی شیلات و مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم دریایی صورت گرفت .در سال 1382 و پس از استقلال دانشگاه، دانشکده منابع طبیعی دریا نیز به عنوان یک دانشکده مستقل با دو گروه شیلات و محیط زیست. در شروع به کار کرد. گروه شیلات در مقطع کارشناسی ، از سال 1385 در دو گرایش تکثیر و پرورش آبزیان و بوم شناسی آبزیان و در دو دوره روزانه و شبانه اقدام به جذب دانشجو نموده است . مقطع کارشناسی ارشد رشته شیلات نیز از سال 1383 راه اندازی شده و از سال 1385 نیز عنوان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به تکثیر و پرورش آبزیان تغییرنام یافته است. ساختمان این دانشکده مجزا بوده که در سال 1396 به بهره برداری رسیده است