اخبار

کسب رتبه ۱۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در شاخص ترکیبی ارتباط با صنعت بین دانشگاه های سراسر کشور
کسب رتبه ۱۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کسب رتبه ۱۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در شاخص ترکیبی ارتباط با صنعت بین دانشگاه های سراسر کشور

در دنیای امروز، رابطه‌ای مستقیم بین توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است.

ادامه مطلب
مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد
مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد

مجله علوم و فنون دریایی موفق به گرفتن DOI) Digital Object Identifier) شد

(DOI) Digital Object Identifier یا شناسه دیجیتال اسناد یک شناسه بین‌المللی برای مقالات و محتواهای دیجیتالی است که نقش مهمی در استانداردسازی نشریات علمی، نمایه شدن نشریات و علم سنجی معتبر دارد.

ادامه مطلب