دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه که قبلا فرم درخواست خوابگاه را تکمیل نموده اند می رساند، حداکثر تا تاریخ 96/7/5 فرصت دارند با مراجعه به اداره سکونت وضعیت اتاق خود را نهایی نمایند.