دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

به اطلاع کلیه دانشجویان جدیدالورود می رساند، این دانشگاه هیچگونه محدودیت خوابگاهی برای دانشجویان دختر ندارد و محدودیت منحصر به دانشجویان پسر می باشد.لذا تمامی پذیرفته شدگان دختر می توانند پس از انجام مراحل ثبت نام، با مراجعه به ساختمان اموردانشجویی،نسبت به تعیین اتاق خود اقدام نمایند.