دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 


اطلاعیه: تغییر زمان و تاریخ برگزاری جشنواره ایتاپ(ایده تا پدیده) از روز دوشنبه 1395/12/9به روز یکشنبه 1395/12/8ساعت 9 تغییر یافت.