دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 

اطلاعیه سازمان سنجش دررابطه با انتخاب رشته دبیران آموزش و پرورش منطقه آبادان وخرمشهر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با رشته‌هاي تحصيلي جديد ويژه معلمين و فرهنگيان شاغل در شهرهاي آبادان و خرمشهر در دوره‌هاي آموزشي آزاد پرديس خودگردان دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر)، در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1394

1394/04/17
سازمان سنجش آموزش كشور بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 1394 كه شاغل وزارت آموزش و پرورش در شهرهاي آبادان و خرمشهر مي باشند مي رساند، براساس مجوز شماره 38483/22/2 مورخ 2/3/94 دفتر گسترش آموزش عالي و هماهنگي هاي بعمل آمده دانشگاه شهيد چمران اهواز در محل پرديس دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته هاي تحصيلي زير نسبت به پذيرش دانشجو اقدام خواهد نمود.
لذا داوطلباني كه در هر يك از كدرشته هاي امتحاني مربوط مجاز به انتخاب رشته شده اند، لازم است در صورت تمايل از تاريخ 20/4/94 لغايت 23/4/94 به لينك مربوط در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند. لازم به ذكر است آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده ولي نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اقدام ننموده اند، نيز در صورت تمايل مي توانند منحصراً نسبت به درج اين كدرشته محل ها در مهلت تعيين شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود اقدام نمايند.

گروه علوم انسانی
كدرشته امتحاني
عنوان رشته امتحاني
كد ضريب
عنوان گرايش
كد رشته محل
دوره تحصيلي
ظرفيت
1106
مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي
5
مديريت ورزشي گرایش مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي
24175
پرديس خودگردان
8
1106
مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي
5
مديريت ورزشي گرایش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي
24176
پرديس خودگردان
8
1121
مجموعه زبان انگليسي
1
آموزش زبان انگليسي
24173
پرديس خودگردان
8
1134
مجموعه حسابداري
1
حسابداري
24177
پرديس خودگردان
6
1143
مجموعه روانشناسي 2
2
روانشناسي تربيتي
24172
پرديس خودگردان
10
1143
مجموعه روانشناسي 2
3
مشاوره و راهنمايي
24174
پرديس خودگردان
8

گروه علوم پايه
كدرشته امتحاني
عنوان رشته امتحاني
كد ضريب
عنوان گرايش
كد رشته محل
دوره تحصيلي
ظرفيت
1201
مجموعه علوم زمين
3
زمين ساخت (تكتونيك)
24178
پرديس خودگردان
6
1207
مجموعه آمار
1
آمار رياضي
24171
پرديس خودگردان
6

لازم به ذكراست كليه كد رشته محل هاي تحصيلي فوق، ويژه معلمين و فرهنگيان شهرستان هاي آبادان و خرمشهر مي باشد.