دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

بسمه تعالی

انتخاب دانشجوی نمونه

به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، با هدف افزایش تحرک، نو­آوری و شادابی اجتماعی، دانشجوی نمونه مقاطع و رشته ­های مختلف دانشگاه با ویژگی های زیر انتخاب می گردند.

الف) ویژگی­های علمی:شامل فعالیت­های آموزشی وپژوهشی

ب) ویژگی­های فرهنگی و اجتماعی

ج) شئون دانشجویی

دانشجویانی که حداقل یک نیمسال تحصیلی را در مقطع تحصیلی فعلی، با معدل 16در مقطع کارشناسی یا 17 در مقاطع تحصیلات تکمیلی گذرانده­ اند، می توانند تا تاریخ 13/11/93 با در دست داشتن مستندات و مدارک تایید شده برای کلیه فعالیت­های علمی و فرهنگی که صرفاً در مقطع فعلی تحصیلی انجام شده به کارشناس امور رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.