دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

انتصاب آقای دکترمحمد اسماعیل دوست بعنوان  قائم مقام منطقه 10 آموزش عالی در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات وزارت