چاپ


برگزاری نشست توجیهی آموزشی تکریم ارباب رجوع در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نشست توجیهی-آموزشی تکریم ارباب رجوع در روز شنبه مورخ 15 آبان ماه در دانشگاه با حضور بازرسین محترم استانداری جناب آقای دکتر فاضل رحیم و جناب آقای مهندس جمال نواصر با حضور مسئولین دانشگاه و مدیران داخلی و حضور افتخاری نماینده محترم مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عامر کعبی با رویکرد بازنگری فعالیتهای انجام شده و بررسی نقات قوت و ضعف موجود در امر تکریم ارباب رجوع در دانشگاه انجام گردید، که با در نظر گرفتن ارتقاء چشمگیر رتبه دانشگاه به مکان هفتم دستگاههای استان و کسب رتبه اول در بین موسسات آموزشی و پژوهشی استانی بعد از گذشت سیزده سال از اجرا ی طرح تکریم، پتانسل پیشرفت در این زمینه بالا ارزیابی گردید و کسب رتبه بهتر و بالاتری در سال 95 با همراهی جدیتر مسئولین محترم دانشگاه پیش بینی گردید.