دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


انتصابات جدید در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر طی احکام جداگانه ای دکتر نیما شهنی کرم زاده را در سمت معاون اداری و مالی دانشگاه و دکتر داور رضایی منش را به عنوان معاون امور دانشجویی منصوب نمودند و از خدمات دکتر امیر اشتری لرکی در مدت تصدی پست معاون اداری و مالی دانشگاه قدردانی نمودند.در بخشی از این احکام انتصاب آمده است:امید است با بردباری و تعامل نسبت به وظایف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات در جهت اهداف مقدس جمهوری اسلامی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در انجام امور محوله کوشا و موفق باشید.