دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ


کارگاه آموزشی آشنایی با نقش هوش هیجانی در ارتقاء روابط بین فردی ویژه کارکنان در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی، کارگاه آموزشی با موضوع نقش هوش هیجانی در ارتقاء روابط بین فردی در آمفی تاتر شهید آوینی این دانشگاه برگزار شد.این کارگاه با توجه به کارایی هوش هیجانی در زمینه ارتباطات و لزوم ارتباطات زیاد کارکنان با اساتید، دانشجویان و اعضای خانواده ها ویژه کارکنان برگزار گردید.روابط اجتماعی، خود آگاهی، اعتماد به نفس، سازگاری و مدیریت هیجانات عاطفی از جمله موارد مطرح شده در این کارگاه بود.