1- مشخصات فردي:

نام : مسعود نام‌خانوادگي: صدري نسب نام پدر: شاهميرزا

نشاني محل اشتغال قبلي: دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي، گروه فيزيک دريا

نشاني محل اشتغال فعلي: دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر، دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي ،گروه فيزيک دريا

آدرس پست الكترونيك: masoud.sadri@gmail.com

2- وضعيت استخدامي: رسمي قطعي، دانشيار پايه 26

1

عضو هيات علمي با مدرك كارشناسي ارشد

از سال 1374

پيماني

2

عضو هيات علمي با مدرك استادياري

از سال 1383 تا کنون

رسمي قطعي

3- سوابق تحصيلي:

1

كارشناسي

مهندسي دريا

1369

دانشگاه سيستان و بلوچستان

2

كارشناسي ارشد

فيزيک دريا

1376

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3

دكترا (Ph.D)

فيزيک دريا

1383

دانشگاه فليندرز استراليا

عنوان و موضوع رساله‌ها:

الف- كارشناسي ارشد: بررسي نفوذ شوري آب دريا بداخل رودخانه بهمنشِير

ب- دكتري تخصصي: مدل سازي عددي سه بعدي چرخش آب در خليج فارس

4- فعاليت‌ها و سوابق آموزشي: برخي از دروس که تدريس مينمايم

 

رديف

نام مؤسسه محل تدريس

مدت

مقطع تحصيلي

عناوين دروسي كه تدريس نموده‌ام

از

تا

1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1375

1380

كارشناسي

فيزيک وديناميک آب- اصول دريانوردي- اقيانوس شناسي فيزيکي

2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1375

1380

كارشناسي ارشد

فيزيک وديناميک آب – ابزار شناسي فيزِيکي دريايي- دريانوردي

3

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

1383

تاکنون

كارشناسي

اصول دريانوردي- فيزيک وديناميک آب

4

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر – دانشگاه تربيت مدرس

1383

تاکنون

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي Ph.D

 

فيزيک وديناميک آب - مطالعه درياهاي ايران- ديناميك اقيانوسها

مدل سازي عددي – گردش آب درياها

5- فعاليت‌هاي پژوهشي:

الف - ليست مقالات منتشره در مجلات داخل و خارج از کشور

  1. Three-dimensional flushing times of the Persian Gulf, , GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 31, L24301, doi:10.1029/2004GL020425, 2004.

 

  1. The circulation of the Persian Gulf: a numerical study, Ocean Science Discussions, 2, 129–164, 2006

 

  1. Three-Dimentional Numerical Study of Sound Speed in the Persian Gulf. Asian Journal of Applied Sciences, Volume 2(2), 2009.

 

  1. Three -Dimensional Numerical Modeling Study of the Coastal Upwelling in the Persian Gulf. Research Journal of Environmental Sciences, Volume 1(3), 2009.

5. Three-Dimensional Numerical Modeling Study of Sound Speed in the Persian Gulf. Asian Journal of

Applied Sciences, volume (2), 2009.

 

6. A three-dimensional numerical modeling of contaminant dispersion from Arvanroud river into the Persian

Gulf. Journal of the Persian Gulf, 2010

7- مدل سازي گردش آب در تنگه هرمز. مجله اقيانوس شناسي و, دوره جديد 1388

8- مدل سازي جريان و نوسانات سطح آسب در مصب رودخانه اروند رود. مجله علوم و فنون دريايي, شماره 1, 1388

9- پيش بيني ضريب تضعيف امواج صوتي در خليج فارس. مجله علوم و فنون دريايي, شماره 2, 1388

10- مدلسازي ضريب شکست امواج الکترومغناطيسي در آب هاي خليج فارس, مجله علوم و فنون دريايي, شماره 1, 1390

11- شبيه سازي عددي شوري و دماي آب در خليج چابهار

ب- عناوين كنگره‌ها و همايش‌هاي داخل و خارج كشور

عنوان همايش

عنوان مقاله

رديف

دومين كنگره علوم و فنون دريايي آيران (1376)

 

بررسي نفوذ آب شور دريا بداخل رودخانه زهره

1

چهارمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي ريايي(1380)

 

سيستم جريان در دهانه رودخانه هاي جزر و مدي

2

هجدهمين گردهمائى علوم زمين شناسى سازمان زمين شناسى کشور (1381)

عمق يابى و بررسى ميزان رسوب گذارى در اطراف پايه هاى پلهاى نصب شده در رودخانه کارون

3

اولين کنفرانس بين المللي فيزِيک ايران(1382)

 

گردش و خواص فيزيکي آب خليج فارس

4

ششمين همايش علوم و فنون دريايي (1384) –

 

A three-dimensional numerical modeling study of the circulation in the Persian Gulf.

 

5

هفتمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (1386)

 

مدل سازي پلوم در دهانه رودخانه اروند

 

6

11th International Conference on Operational Research – KOI 2006. Pula, Croatia

A three-dimensional numerical modelling of contaminant distribution from Arvand River

into the Persian Gulf

 

7

4th International Conference PORT DEVELOPMENT AND COASTAL ENVIRONMENT, September 2007,

Varna, Bulgaria.

. A THREE-DIMENSIONAL NUMERICAL MODELLING STUDY OF THE

CONTAMINANT DISPERSION IN THE PERSIAN GULF

 

8

The Second International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protectiontake

July 2008, Bari, Italy.

 

Circulation of the Persian Gulf- A physical modelling

9

ج- برخي از پايان‌نامه‌هاي انجام شده و در حال انجام براي دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري فيزيک دريا

د- طرح‌هاي پژوهشي

 

رديف

عنوان طرح

محل

1

بررسي نفوذ شوري آب دريا بداخل رودخانه بهمنشِر

دانشگاه شهيد چمران اهواز

2

مطالعه شوري و دما در دهانه رودخانه زهره

دانشگاه شهيد چمران اهواز

3

مطالعه پارامترهاي فيزِيکي آب دريا در منطقه عسلويه (بوشهر)

دانشگاه شهيد چمران اهواز

4

مطالعه رسوبات بستر در بندر امام خميني (ره) و کانال خورموسي

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

5

آناليز داده هاي اقيانوسي گشت راپمي در زمستان 1384

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

6

مدير علمي بخش فيزيک دريا گشت راپمي در زمستان 1384

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

7

مدل سازي فيزيکي گردش آب در خليج فارس

 

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

8

اندازه گيري و بررسي دبي و رژيم رسوبگذاري در رودخانه اروند

 

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

6- فعاليت‌هاي اجرايي مديريتي و علمي

رديف

نوع فعاليت

محل

1

مدير گروه فيزيک دريا

دانشگاه شهيد چمران اهواز

2

مدير گروه فيزيک دريا

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

3

رئيس دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

4

معاون اداري و مالي دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

5

رئيس دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

 

ورود/خروج        
نام کاربری :
رمز عبور :