دوشنبه, 28 خرداد 1397

اطلاعیه دانشجویان دکتری پردیس

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری واحد پردیس خرمشهر

دانشجویان ورودی سالهای 91 ،92 و 93 می بایست در هر نیمسال تحصیلی لغایت ترم 8 انتخاب واحد انجام دهند ،بدیهی است حداقل پرداختی شهریه ثابت جهت اخذ ترم می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه تلقی می شود.

 

                                                                                                                                         آموزش واحد پردیس

                                                                                                                                              1394/07/15