چهارشنبه, 04 بهمن 1396

اطلاعیه آموزشی واحد پردیس

به اطلاع دانشجویان واحد پردیس میرساند ،دانشجویانی که تا به حال تمدید سنوات انجام نداده اند هر چه سریعتر به این واحد مراجعه نمایند.در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از عدم تمدید سنوات به عهده دانشجو می باشد.

                                       

                                                                                                                     آموزش واحد پردیس

                                                                                                          1394/07/12