تقدیر از دو پژوهشگر برتر دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

در مراسمي که با حضور استاندار خوزستان، رئيس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، روساي دانشگاه هاي استان و مسئولان استانی، از پژوهشگران و شركت دانش بنيان برتر استان خوزستان تجليل شد.در اين مراسم که از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر: دکتر سعید کیوان شکوه عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی و آقای مهدی نادری کوشک دانش آموخته ی دوره ی دکتری به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استان خوزستان در سال ۱۳۹۷به عنوان پژوهشگران برتر استان خوزستان تقدير به عمل آمد