قابل توجه دانشجویان

کلیه دانشجویانی که درخواست تمدید سنوات تحصیلی، بازگشت به تحصیل، میهمانی، انتقالی و سایر مواردی که به شورای موارد خاص مربوط می گردد را دارند، می بایست در سایت www.portal.saorg.ir  ثبت  نام نموده و پس از دریافت و پرینت کد رهگیری جهت بررسی در شورا به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.بدیهی است درخواستهایی که در سامانه مذکور ثبت نشده باشند غیر قابل بررسی می باشند.

اداره آموزش کل دانشگاه