دانلود فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۱۳۹۷

اطلاعيه ثبت نام
ضمن خير مقدم به شما عزيزان ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند نام نويسي از پذيرفته شدگان طي برنامه زمانی ذکر شده در ذیل انجام خواهد شد
 پذيرفته شدگان عزيز طبق برنامه زير و براساس زمان بندي اعلام شده جهت ثبت نام مراجعه نمایند
لطفا برای مشاهده  اطلاعیه ثبت نام به صورت کامل بر روی لینک زیر اطلاعيه ثبت نام  کلیک کنید

اطلاعيه ثبت نام

فرم ۱ تقاضاي ثبت نام

فرم ۲ مشخصات پذیرفته شدگان

فرم ۳ ثبت نام به دانشکده ها روزانه

فرم ۳ ثبت نام به دانشکده ها شبانه

فرم شماره ۱تا ۵

فرم شماره ۷

فرم شماره ۹ تا ۱۰