دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 

اداره رفاء

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اداره رفاه دانشجويان

اين اداره مسئوليت پرداخت انواع وامهاي دانشجويي از قبيل وام مسكن ,متأهلين ,ازدواج و وام ضروري به دانشجويان را بعهده دارد . به دليل ماهيت كاري از پرتردد ترين واحدهاي ستادي مديريت خدمات دانشجويي به حساب مي آيد كه در سال ,پاسخگو تمامي دانشجويان بوده و در جهت پرداخت وامهاي دانشجويي بسيار پويا عمل كرده كه در حال حاضر با داشتن يك نيرو و مجهز به سيستم هاي on line رايانه اي نسبت به انجام در خواستهاي متقاضيان اقدام مي نمايد .