دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 

برنامه هاای آنی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ارزيابي خرد دانشگاه در سال جاري


طراحي فرمهاي جديد ارزشيابي اساتيددر حوزه هاي مختلف عمومي ,اختصاصي و كارشناسي ,كارشناسي ارشد


پيگيري و رفع نواقص  عملكرد دانشگاه در ارزشيابي عملكرد سال جاري


راه اندازي كميته هاي لازم جهت بالا بردن ارزيابي عملكرد دانشگاه در سال آينده