دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 
 
 
 

خوابگاه متاهلین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
طبقه اول شامل:نازك كاري(سفيدكاري،كاشي كاري)برقكاري شامل سيم كشي- تاسيسات دراتاقها ودرب هاي آلومينيومي سرويسهاي بهداشتي - طبقه دوم شامل اتمام تيغه چيني وسقف خرپشته بام وتكميل نما-درصدپيشرفت پروژه:74%